Mediciner Efter Tandutdragning

Mediciner Efter Tandutdragning

Hem » Mediciner Efter Tandutdragning
<< Efter tandutdragning

Mediciner Efter Tandutdragning

För dig som behöver smärtstillande eller antibiotika efter att du har dragit ut en tand hos tandläkare

Mediciner Efter Tandutdragning

Receptfria Smärtstillande Medicin Efter Tandutdragning

För att lindra smärta efter tandutdragning eller operation, där en tand eller visdomstand har tagits bort. Rekommenderar tandläkare vanligtvis smärtstillande mediciner som kan användas vid behov. En vanlig rekommendation är att använda vanliga paracetamol som finns i Alvedon eller Panodil tabletter. Den rekommenderade dosen är då 1 gram åt gången, upp till 4 gånger om dagen, med en högsta dygnsdos på 4 gram.

Vid förekomst av inflammation samtidigt med smärta kan Ibuprofen som finns i Ibumetin tabletter användas. Den rekommenderade dosen är då 400mg åt gången, upp till 3 gånger om dagen, med en högsta dygnsdos på 1200mg. Du bör dock vara uppmärksam på att inte använda detta preparat om du samtidigt använder blodförtunnade mediciner.  

 

Kombinerad Receptfria Smärtstillande Medicin Efter Tandutdragning

Vid svårare smärtor efter tandutdragning eller operation när man har dragit ut tand eller visdomstand kan det vara lämpligt att överväga en kombination av smärtstillande mediciner. Ovan angivna rekommendationer om dos samt preparaten paracetamol och ibuprofen kan kombineras samtidigt. För bäst smärtstillande effekt rekommenderas att dosen fördelas på dygnet med intag av preparaten vid olika tillfällen var tredje till fjärde timme. Men det funkar även att kombinera preparaten och inta dessa samtidigt var sjätte till åttonde timme.

 

Starka Smärtstillande Medicin Efter Tandutdragning

Man kan bara förskriva en starkare receptbelagd smärtstillande medicin i undantagsfall. Detta oftast med samtidig infektion som har uppkommit efter tandutdragning eller operation när man har dragit ut tand eller visdomstand. Dessutom kan starkare receptbelagd smärtstillande mediciner inte förskrivas innan att den svåra smärtan har konstaterats i kliniken med en undersökning. Därmed kan alltså inte denna starka starkare receptbelagda smärtstillande medicin inte förskrivas över telefonsamtal.

 

Durationen För Strak Smärtstillande Medicin Efter Tandutdragning

Din tandläkare kan förskriva starka smärtstillande mediciner efter tandutdragning eller operation där en tand eller visdomstand har tagits bort. Du bör då ta dessa med försiktighet och begränsa användningen till situationer där smärtan når en svårighetsgrad mellan 7 och 10 på en skala från 1 till 10, eftersom dessa mediciner är starkt beroendeframkallande.

 

Biverkningar med Stark Smärtstillande Medicin

För att minimera biverkningarna av den starka smärtstillande medicinen bör du ta den i samband med måltider, vilket kan motverka yrsel som uppstår som en biverkning. 

 

Antibiotika Medicin Efter Tandutdragning

Vid förskrivet antibiotika medicin efter tandutdragning eller operation när man har dragit ut tand eller visdomstand är det avgörande att följa doseringsinstruktionerna på medicinförpackningen. Dessutom bör du ta den föreskrivna dosen i sin helhet och avsluta den även om symptomen minskar och du känner dig frisk.

 

Alkohol Och Medicin Efter Tandutdragning

Under medicineringsperioden bör du undvika alkohol eftersom medicinen kan interagera med medicinen och påverka dess eliminering och dosering i kroppen.

 

Hantering av Överbliven Medicin

När det gäller överbliven medicin bör du lämna in den på apoteket och absolut inte kasta den i sopnedkastet eller spola ned den i avloppet.

 

Viktiga Observationer Gällande Medicin Efter Tandutdragning

Mediciner kan ge biverkningar och interagera med andra mediciner. Det är därför viktigt att noggrant läsa bi packsedeln innan du påbörjar medicineringen. Därför bör patienter med astma, rinit eller urtikaria bör undvika att använda Ibuprofen. Andra kontraindikationer inkluderar magsår, levercirrhos, svår hjärtsvikt eller svår njursjukdom.

Starka smärtstillande mediciner påverkar omdöme och reflexer och därför ska användandet av dessa ske med försiktighet. Vid behandlingen med sådana mediciner, bör man därför undvika bilkörning inom de närmaste 24 timmarna efter intaget, eftersom dessa kan påverka körförmågan negativt.

 

Följ Din Tandläkares Anvisningar Efter Tandutdragningar

Avslutningsvis så uppmanar vi dig att följa tandläkarens specifika instruktioner för efter vård gällande besvär, smärtor som värk och ömhet under den inledande fasen efter tandutdragning. Med medvetenhet och respekt för efter vård riktlinjer kan du aktivt bidra till en framgångsrik, problemfri och säker tandutdragning. Kom ihåg att alltid följa din tandläkares individuella råd för bästa resultat. och tveka inte att kontakta din tandläkare om du har några frågor eller oro kring din behandling och den efterföljande bedövningsperioden.