Hem » Huvudkontoret » Integritetspolicy

Integritetspolicy för Dentlux.se

Din Integritetspolicy hos Dentlux

Din förtroende i vår hantering och lagring av dina data är viktig för oss på Dentlux. Vi vill upplysa dig om att vi hanterar och lagrar din data på ett lagligt och pålitligt sätt och därför tänker vi berätta för hur behandlingen av dina uppgifter går till på vår webbplats dentlux.se, vilka dina val och möjligheter är men även vilka dina rättigheter är och hur dessa kan utövas.

Personuppgiftansvarigheten

Den som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna integritetspolicy är Swedishdenlux AB med organisationsnummer 559133–5451.

Delning av registrerade uppgifter

I tandvården är samtliga inhämtade eller inlämnade patientuppgifter sekretessbelagda. Därför lämnas inte dessa uppgifter ut om inte det råder lagskyldighet om utlämnande av uppgifterna, vilket det gör till statligamyndigheter som försäkringskassan, inspektion för vård och omsorg samt andra tillsynsmyndigheter eller domstolar. Uppgifter kan också komma att lämnas ut när du som patient har lämnat ett uttryckligt eller skriftligt samtycke till någon sådan handling. 

Personuppgifter kan också lämnas ut utan samtycke till andra behandlingsinvolverade leverantörer som tandtekniska laboratorium. Det förutsatt att leverantören också lyder under ansvaret för sekretess som gäller inom tandvård. På så sätt kan inte leverantören använda dina personuppgifter till annat syfte än vad som anges i lagar och förskrifter för sekretess inom tandvården och på så sätt inte annat än vad som anges under denna Integritetspolicy.

Behandling av registrerade personuppgifter

Enligt lag måste vi inom tandvården för en patientjournalhandling för varje patient. Denna handling innehåller peson och kontaktuppgifter men kan även innehålla en mängd andra uppgifter som relateras till vården som avser patienten. Bland dessa är uppgifter om bakgrund, diagnoser, utförd samt panerad behandling men även vem som har fört dessa journaler. Orsaken till denna ansvarsskyldighet är för att säkerställa en säker och god tandvård som följer lagar och föreskrifter. För verksamheten är det viktigt för kvalitet och verksamhetsuppföljningen. Vad gällande journalhandlingar så sparas dessa i ett patientjournalsystem i enligt med patientdatalagen. Behandlingen av dessa uppgifter är viktig för att uppfylla avtalet med dig som patient samt fullborda rättsliga ansvar som åligger oss som vårdgivare. Vidare måste enligt lag en del uppgifter som inhämtas rapporteras till nationella hälsodataregistret och försäkringskassan. Enligt Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen så är lagen tydlig vad gällande bevaring samt gallring av personuppgifter. Här så ska dina personuppgifter bevaras under minst tio år efter att den sista personuppgiften förts in i handlingen.  

I kvalitet och verksamhetsuppföljnings arbetet kan det komma att dina uppgifter använd för att kontakta dig med en SMS, brev eller ett telefonsamtal. Du kan då få en kundnöjdhetsundersökning efter behandling eller SMS påminnelse för bokningen som har gjorts hos oss på Dentlux.  

I det vardagliga verksamhetsarbetet så kan personuppgifter för samarbetspartners, leverantörer, konsulter samt andra affärskontakter komma att behandlas. Syftet för den behandling är administrativt för att fullgöra verksamhetens ansvar gentemot dessa vars personuppgifter behandlas. Bland uppgifter som kan komma att samlas och behandlas är namn, yrkestitel, roll, arbetsplats och kontaktuppgifter. Behandlingen av dessa uppgifter görs på basen av upprättat avtal eller på våra rättsliga intresse för att kunna fullfölja och administrera våra affärer och affärsrelationer. 

Behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte

I enlighet med skäl 47 sista meningen i Dataskyddsförordningen: Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring kan betraktas som ett berättigat intresse. Därför tar sig Dentlux utrymmet att använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring när du är eller har varit patient hos oss, vilket betraktas som ett berättigat intresse. I samband med direktmarknadsföring kan du få information samt olika kommersiella erbjudanden från Dentlux eller annat bolag som är en del av samma holdingbolag som Dentlux är med i.

I samband med besöket på dentlux.se så samlar en av våra leverantörer Google Analytics loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Dessa uppgifter samlas för att ge information om antalet besökare som webbplatsen har samt hur webbplatsen har använts, vilket är vårt berättigade intresse. Dessa uppgifter avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system.

I samband med besöket på vår webbplats samlas även in standardloggar som innehållande nätidentifierare och tidsstämplar för att tillhandahålla dig vår webbplats på ett säkert sätt, vilket är vårt berättigade intresse. Dessa loggar raderas efter en dag.

Hanteringen av cookies och liknande tekniker

Dentlux använder cookies. En cookie lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och är en liten textfil som innehåller information som möjliggör igenkänningen av användare till webbplatsen.

Cookies används för att samla in webbstatistik men även för att hålla reda på dina val i samband med tidbokningen. Cookies används också för Retargeting, vilket gör att annonser kan dyka upp på andra webbplatser som användaren vitas på. Retargeting kan användas på Google Adwords, Facebook, Instagram och i displaynätverk som t.ex. Expressen samt andra webbplatser.

I din webbläsare eller enhet har du möjlighet att ändra inställningar för användning och omfattningen av cookies. Du kan bland annat välja att blockera alla cookies, acceptera vissa cookies, eller radera cookies när webbläsaren stängs. Värt att tänk på att en del av webbplatsen kanske inte fungerar vid blockering eller radering av cookies.

För mer information om cookies samt hur man kan ändra webbläsarens inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org

Nedan förklarar vilka cookies som används och till vilket syfte.

Sessionscookies – sparas tillfälligt på datorn och används bland annat för att hålla i inställningarna under webbplatsbesöket. Dessa försvinner när webbläsare stängs.

PHPSESSID – Håller i minne när användarens session är aktiv (möjliggör andra cookie-funktioner)

Statistikcookies – Används för information om antalet besökare i en webbplats och sparas i cirka en dag.

__utmb (google analytics)
__utmt (google analytics)
__utmc (google analytics)
__utma (google analytics)
__utmz (google analytics)

I länken [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout] ges du möjligheten att motsätta dig all insamling av webbstatistik som görs av Google Analytics.

Facebook-pixeln – Dessa sparas på det globala företaget Facebooks servrar

För mer info om tjänsten uppsök Facebook cookie hantering

Permanenta cookies – Dessa används för att göra webbplatsen mer användarvänlig genom att öka dess prestanda. Permanenta cookies sparas under längre tid.

Cookies som cookie_notice_accepted, cookielawinfo-checkbox-non-necessary håller reda på att webbplatsens villkor godkänts.

Regionen för behandlingen av uppgifter

Vårt mål är att behandla dina uppgifter inom EU/EES i enligt med denna integritetspolicy.

Om dina uppgifter skulle komma att behandlas i ett land utanför EU/EES så kommer legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder att vidtas för att säkerställa att hanteringen görs med en skyddsnivå i klass med det skydd som erbjuds inom EU/EES. Det genom att tillämpa EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

Dina rättigheter

Tillgångsrätten – På begäran är vi skyldiga att ge dig en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. En avgift för kopian kan komma att debiteras.

Rättelserätten – På begäran är vi skyldiga att rätta felaktiga eller ej fullständiga uppgifter om dig.

Raderadsrätten – På begäran är vi skyldiga att radera dina uppgifter, det när uppgifterna inte längre är behövliga för det syftet de blev insamlad för. Det förutsatt att vårt legala ansvar tillåter någon sådant.  

Överförningsrätten – På begäran är vi skyldiga att överföra dina uppgifter från oss till dig själv alternativ till en annan leverantör. Det förutsatt att vårt legala ansvar tillåter någon sådant.  

Invändnings rätten – Du har alltid rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som görs med stöd av intresseavvägning. Dock måste du specificera behandling invändningen gäller. Du har alltid rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföring syfte.

begränsningsrätten – På begäran är vi skyldiga att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Begränsningen innebär en tillfällig förflyttning av personuppgifterna till ett annat behandlingsystem alternativ att göra uppgifterna oåtkomliga för en eller flera användare.  

Återkallelserätten – Du har alltid rätt att återkalla ett givet samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.

Klagomålsrätten – Du har alltid rätt att inkomma med synpunkter eller klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet. Du är välkommen att skicka ett meddelande när du vill använda någon av dina rättigheter.

Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på https://www.imy.se/

Integritetspolicy ändring

Ändringar i denna integritetspolicy meddelas genom publicering av den uppdaterade versionen på dentlux.se. När ändringarna är väsentliga meddelas du på ett lämpligt sätt där om det krävs så kommer vi att be om ditt samtycke.

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 18 oktober 2023

kontakt

Vid eventuella frågor eller funderingar kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller utövningen av dina rättigheter så är du välkommen att kontakta vår ledning i huvudkontoret.

Vill du kontakta ledningen?