Förebyggande Tandvård TandProfylax

Fluorbehandling

Nedan hittar du boxar som leder till sidor där du kan du läsa om varför Förebyggande tandvård och tandprofylax behövs men även vad som händer om man inte kommer till tandläkaren på tandprofylax besök när man behöver det. Du bör också läsa vad du ska tänka på innan du uppsöker tandläkare för skydd av tänderna. Du kan även ta del av dina alternativ i tandbehandlingar av de som tandläkaren kan erbjuda. Nedan hittar du information och instruktioner som du kan använda under behandlingen samt instruktioner för efter behandlingen i samband med förebyggande tandvårdsbehandling. Under risker och komplikationer hittar du vad som kan gå fel under och efter behandlingen. Du hittar även priser och kostnader för Fluorbehandling under priser. Längre ner hittar du dokument och kontrakt gällande tandprofylax som du kan ladda ner och läsa. I slutet kan du ta reda på vilka material och mediciner som används vid förebyggande tandvård och vilka valmöjligheter du har.

Problem ovanor och sjukdomar i tänderna tandköttet och munnen. Inflammation och infektioner i tänder, tandkött och munnen.

Här kan du läsa om varför Förebyggande tandvård och tandprofylax behövs.  

Läs mer
Utan tandvårdsbehandling. Utan tandläkarbehandling. Uteblivet tandläkarbesök. Utebliven tandbehandling.

Här kan du läsa om vad som händer när man inte får förebyggande tandvård.

Läs mer
Innan tandbehandlingen. Risker med tandbehandling. Instruktion om behandlingen. Instruktioner i tandläkarstolen.

Här kan du läsa om vad man ska tänka på innan besöket och Fluorbehandlingen.

Läs mer
Under tandvårdsbehandlingen. Under tandläkarbehandling. Under tandbehandling. Under tandläkarbesöket.

Här kan du läsa om vad som händer under den profylaktiska tandbehandlingen och vad du kan förvänta dig av besöket.

Läs mer
Information för efterbehandlingen. Instruktioner efterbehandlingen. Anvisningar Efterbehandlingen.

Här kan du läsa om vad du ska göra efter att ha varit hos tandläkaren på ett besök för tandprofylax.  

Läs mer
Komplikationer under och efter behandlingen tandbehandling. Misslyckande inom tandvård. olyckor hos tandläkare.

När man uppsöker tandvård bör du känna till risker och komplikation som kan uppstå med Fluor tandbehandlingen.

Läs mer
Priser hos tandläkare. Kostnader för tandvård. tandbehandlings arvode. Priser för tandvård. Tandläkarkostnader.

Här kan du ta reda på vad det kostar att uppsöka akut tandläkare, vad akut tandundersökning samt akut tandvård kostar. 

Läs mer
Behandlingsdokument. Behandlingskontrakt. Behandlingsinformation. Behandlingsinstruktioner. Grunddokument.

Här kan du hitta dokument att ladda ner vid profylax tandvård behandling. 

Läs mer
Medicin, kemikalier, material inom tandvård. Tandläkarmaterial. Tandläkarmediciner. Tandläkarkemikalier.

Här kan du läsa om de olika material och kemikalier som användas under Förebyggandetandvård.

Läs mer