TandLagning TandFyllning

Kariesbehandling

Nedan hittar du boxar som leder till sidor där du kan du läsa om tandlagning, varför tandfyllning behövs och görs. Vad tandsjukdomarna Karies och hål i tanden som är tandröta innebär och vad som händer när man inte lagar tanden. Vad du ska tänka på innan tandläkare ska fylla tanden. Du få även möjligheten och insikt i vad du behöver för behandling, förklaringar till vad en enkel, moderat och omfattande tandlagning innebär. Du hittar även information och instruktioner för innan, under och efter behandlingen med tandlagning. Du kan även ta reda på risker och komplikationer som uppstår vid tandlagningen. Du hitta priser och kostnader för behandlingen när man fylla tanden. Längre ner hittar du även dokument och kontrakt du kan ladda ner och läsa. I slutet kan du ta reda på vilka material som har används vid karies terapin med tandplomb eller plastfyllning.

Problem ovanor och sjukdomar i tänderna tandköttet och munnen. Inflammation och infektioner i tänder, tandkött och munnen.

Här kan du läsa om karies och tandröta sjukdomen, varför man får hål i tanden och varför man ska fylla tand.

Läs mer
Utan tandvårdsbehandling. Utan tandläkarbehandling. Uteblivet tandläkarbesök. Utebliven tandbehandling.

Här kan du läsa om vad som händer när man inte behandlar karies och hål i tanden med tandlagning.

Läs mer
Innan tandbehandlingen. Risker med tandbehandling. Instruktion om behandlingen. Instruktioner i tandläkarstolen.

Här kan du läsa om vad man ska tänka på innan karies för att förenkla behandling med tandlagning. 

Läs mer
Under tandvårdsbehandlingen. Under tandläkarbehandling. Under tandbehandling. Under tandläkarbesöket.

Här kan du läsa om hur det går när man tar bort karies och tandröta och ersätter tanden med tandlagning.

Läs mer
Information för efterbehandlingen. Instruktioner efterbehandlingen. Anvisningar Efterbehandlingen.

Här kan du läsa om vad du ska göra efter att ha fått tandlagning. Var och när du ska vända dig om du får smärta. 

Läs mer
Komplikationer under och efter behandlingen tandbehandling. Misslyckande inom tandvård. olyckor hos tandläkare.

När man lagar en tand bör du känna till dessa risker och komplikation som kan uppstå under tandlagning och efter tandfyllning.

Läs mer
Priser hos tandläkare. Kostnader för tandvård. tandbehandlings arvode. Priser för tandvård. Tandläkarkostnader.

Här kan du ta reda på vad det kostar att ta lag en tand, fylla en tand samt sätta priserna i relation till din tand. 

Läs mer
Behandlingsdokument. Behandlingskontrakt. Behandlingsinformation. Behandlingsinstruktioner. Grunddokument.

Här kan du hitta dokument att ladda ner vid karies, hål i tanden sjukdom samt vid tandlagning och tandfyllning. 

Läs mer
Medicin, kemikalier, material inom tandvård. Tandläkarmaterial. Tandläkarmediciner. Tandläkarkemikalier.

Här kan du läsa om de olika material och kemikalier som användas under tandutdragningen.

Läs mer