Hem » Tandvård » Rotfyllning » Risker Och Komplikationer Vid Rotfyllning

Risker Och Komplikationer Med Rotfyllning

Information om Rotbehandling

Risker Och Komplikationer Med Rotfyllning A-Ö

Varmt välkommen till vår Tandvårdssida för om rotfyllning – den trygga platsen för dig som vill ha heltäckande information för rotbehandling! På denna sida hittar du en sammanfattning av de orsaker som finns till rotfyllning samt varför man behöver rotbehandling. 

Information om att behandlingen kan i visa fall inbära risker och komplikationer.

I samband med borrning vid lokalisering av tandkanaler så finns en risk för perforation av nervrummets golv, vilket kan göra behandlingen omöjlig och leda till tandutdragning.

Det förekommer avvikande anatom av kanaler ibland i form av böjda kanaler, kanaler som går ihop, förträngda kanaler, kanaler som mynnar ut åt sidan samt dolda kanaler vilket kan försvåra behandlingen och skapa komplikationer.

I samband med filinstrumentering av nervkanalen så föreligger en överhängande risk att perforera nervkanalens mynning. Denna perforation försämrar lyckande prognosen av behandling.

I samband med filinstrumentering av nervkanalen så föreligger en risk att filinstrument fakturerar inne i kanalen vilket försämrar lyckande prognosen av behandling.

I samband med filinstrumentering av nervkanalen så föreligger en risk att tandrot perforeras alternativ fakturerar, vilket kan göra behandlingen omöjlig och leda till tandutdragning.

Det finns alltid risk för skador på tunga, tandkött, annan slemhinna, läppar samt angränsande tänder eller protetiska konstruktioner.

Det är ovanligt med allergisk reaktion mot någon av fyllningsmaterialen där symtomen visar sig som utslag på insida kinden, läppar eller tunga som är i kontakt med materialet. Även utslag på huden kan förekomma. Besvären är oftast övergående på några dagar till veckor.

Som vid all annan tandvårdsbehandling så finns det risk för inhalation av främmande föremål.

Det föreligger även en risk för att lim samt annat material som syra hamnar i ögat vid applicering eller blästring av materialet.

Det föreligger risk för att syror och vätskor läker ut i munnen och hamnar på slemhinna, insida kinden, läppar eller tunga, vilket leder oftast till övergående skador, men ibland till permanenta skador.