Hem » Tandvård » Tandkrona & Tandfasad » Efter Tandkrona & Tandfasad

Efter Tandkrona & Tandfasad hos Tandläkare

Efter vård information om Hollywood Smile och Tand krona och fasad

Efter Tandkrona & Tandfasad A-Ö

Varmt välkommen till vår Tandvårdssida för efter tandkrona, tandfasad och hollywood smile– den trygga platsen för dig som vill ha heltäckande eftervård information om tand krona, fasad och hollywood smile! På denna sida hittar du en sammanfattning av de anvisningar och instruktioner som finns till tandkrona, tandfasad och hollywood smile samt råd för dessa behandlingar. 

Patientanvisningar angående Tandkrona

En tandkrona är en konstgjord ersättning för förlorade tandsubstans, och man måste därför förstå att det i början kan kännas annorlunda att få den. Med i de allra flesta fallen börjar man trivas bra med den och den börjar kännas fullt naturligt.

Efterbehandlingen

Bedövning

 • Efter behandlingen kan du känna dig bedövad i munnen några timmar om du har fått bedövning i samband med lagningen. Du ska helst inte äta, tugga eller dricka varma dryck fram tills att bedövningen avtar. Det för att undvika att bita dig själv eller bränna dig på kinden eller tungan.
 • Efter att bedövningen har släppt kan ibland tandkrona kännas hög, du bör då höra av dig till kliniken genast för tidsbokning och vara försiktig med tuggning på tandkrona under tiden.

 

 

Temporär restoration

 • Under behandlingens gång bör hård och klibbig mat undvikas, men även tuggummi och hårda föremål bör undvikas det eftersom det sitter en temporär restaurationen som försluter tanden som du bör vara rädd om.
 • Om möjligt ska tuggning helst göras på motsatt sida till den temporära restorationen.
 • Det är inte ovanligt att bita av den temporära restaurationen att den förslits eller bryts av. Vid förlust av den temporära restaurationen så skall du höra av dig till kliniken snarast för att ersätta den.

 

Besvär

 • Postoperativa besvär i form av smärtor kan uppstå efterbehandlingen, i första hand bör du avvakta då de brukar försvinna efter några veckor. Om besvären blir intensiva så skall du höra av dig till kliniken.
 • Tandköttet kommer att inflammeras på grund av arbete i närheten av tandköttet. Inflammationen en är övergående inflammation där läkning sker naturligt.
 • Efter behandlingen kan ibland tandkrona kännas hög eller ojämn, du bör då höra av dig till kliniken genast för tidsbokning och undvika tuggning på tandkrona under tiden.
 • Efter färdig behandling bör du inte ha smärtsamheter. Postoperativa besvär i form av smärtor och ömheter på grund av kindbitning vid tuggning kan dock uppstå efter behandlingen. I första hand bör du avvakta då de brukar försvinna efter några veckor. Om besvären blir långvarig så skall du höra av dig till kliniken.
 • Det finns risk för att kindbitning samt anpassning problem gällande uttal, bitförmåga och muskelfunktion i samband med en ny konstruktion i bettet.
 • Om bettet känns ojämn, om besvären är kvarvarande eller om du har andra frågor eller bekymmer, Vänligen kontakta kliniken.
 • Ibland kan ersättning lossna, du bör då höra av dig till kliniken genast för tidsbokning och vara försiktig med tuggning på tanden under tiden.

Ömhet och smärtor  

 • Vanliga smärtstillande värktabletter hjälper mot postoperativa besvär, och kan användas vid behov. Vi rekommenderar vanliga paracetamol tabletter som finns i Alvedon och Panodil 1 gram max 4 gånger om dagen, högsta dygnsdos 4 gram.
 • Det kan också hända att man gång efter annan biter sig i tungan eller kinden med en ny tandkrona. Om ej besvären upphör efter några dagar bör du höra av dig till kliniken och rådfråga.
 • Försök aldrig att själv rätta till något som ni tror är fel.

 

Tuggningen

Samarbetet mellan muskler, tung och tänder i munnen vid tuggning av föda sker omedvetet som en inlärd förmåga. Arbetet är precisa rörelser med hög precision i riktning och styrka av tuggning och fördelning av föda. När ni har fått en tandkrona måste samarbetet mellan muskler, tung och tänder tränas på nytt för det nya läget. Efter ett par månader kommer det troligtvis kännas mycket mer naturligt att äta. Då man skall lära sig äta mat med ny tandkrona bör man undvik hårda föremål bör det eftersom porslinet är ömtålig och du bör vara rädd om dess yta.

 

Talet

Första tiden man bär tandkrona speciellt om avsaknad av tänderna har pågått under en längre period, kan det vara svårt att uttala vissa bokstäver särskilt s och l. öva uttalet genom att läsa högt. Med tålamod kommer talet att lösa sig så småningom.

Utseendet

Vid förlust av tänder ändras ansiktsuttrycket, läpparna sjunker in och underkäken drages upp mot överkäken. Genom tandkrona söker man återge ansiktets dess form. Detta gör att en utseende förändring sker mot det bättre.

Reparationer

Lagning av tandkrona är inte möjlig helt riktigt eftersom väl cementerad är bron omöjlig att avlägsna utan att förstöra den. Däremot kan enkla justering, puts ock polering göras efter en fraktur av porsliner. Ytterst sällan och endast under speciella omständigheter har små porslinskador reparerats med speciella utvecklad plast.

 

 

Försiktighet

tandkrona bör behandlas försiktigt när den är utlämnad temporärt vilket görs efter första utlämningen. Ett fall på blott några centimeter mot en hård yta kan göra att en bro porslinet spräckes eller bron i övrigt skadas. Vidare bör du vara försiktig och ej bita på hårda material så som pennor etc. eller försöka att öppna kapsyler och dylik med munnen, inte ens att försöka öppna en knuta eller annat. Det då dessa ovanor kan leder oftast till skador på eller lossande av tandkrona. 

Allergier

 • Allergiska reaktioner i form av utslag kan uppstå efterbehandlingen, i första hand bör du avvakta då de brukar försvinna efter några veckor. Om besvären blir långvarig så skall du höra av dig till kliniken.