Hem » Tandvård » Tandkrona & Tandfasad » Innan Tandkrona & Tandfasad

Innan Tandkrona & Tandfasad hos Tandläkare

Information om förbehandling till Hollywood Smile och Tand krona och fasad

Innan Tandkrona & Tandfasad A-Ö

Varmt välkommen till vår Tandvårdssida för om innan tandkrona, tandfasad och hollywood smile– den trygga platsen för dig som vill ha heltäckande information om förbehandling till tand krona, fasad och hollywood smile! På denna sida hittar du en sammanfattning av de förbehandlingsmomenten  som finns till tandkrona, tandfasad och hollywood smile samt hur dessa behandlingar går till. 

Behandlingen av en tandkrona börjar med en Behandlingen börjar alltid med en undersökning där kartläggning av patientens risk för karies och tandköttsinflammation görs, det eftersom det avråds att förse tänder med bro på patienten med dessa sjukdomar dels på grund av haveririsken men även på grund av de garantiåtagande som lämnas ut. Vid förekomst av dessa sjukdomar så ska dessa behandlas och risken för dessa sjukdomar ha eliminerats. Även andra faktorer eller sjukdomar som kan vara av vikt eller påverka behandlingen, resultatet eller prognosen bör tas i beaktan.

Efter en överenskommelse om behandling med en tandkrona görs en görs en bedömning av kvarvarande tänder, betthöjden, käkbenet, samt mjukvävnadenstillstånd. I bedömningen så görs en

kartläggning av de biologiska och tekniska förutsättningar som finns, samt möjligheter och begräsningar i bettet. Efter kartläggningen studeras och planeras behandlingen utifrån dina önskemål för att förutse resultatet av behandlingen. Sedan ges noggrann information om den förväntade resultaten som sedan sätt i relation till dina egna önskemål och diskuteras, för att åstadkomma den önskade förändringen som önskats.