Hem » Tandvård » Tandkrona & Tandfasad » Risker Och Komplikationer Med Tandkrona Och Tandfasad

Risker Och Komplikationer Med Tandkrona & Tandfasad

Information om Hollywood Smile och Tand krona och fasad

Risker Och Komplikationer Med Tandkrona & Tandfasad A-Ö

Varmt välkommen till vår Tandvårdssida för risker och komplikationer Med tandkrona, tandfasad och hollywood smile– den trygga platsen för dig som vill ha heltäckande information om tand krona, fasad och hollywood smile! 

Risker och komplikationer

Information om att behandlingen kan i visa fall inbära risker och komplikationer.

  • I sambandbehandlingen så görs ibland djupa preparationer på tanden. Det finns en risk för borrning in till pulparummet, där behandlingsalternativet blir då rotbehandling.
  • I samband med preparation av tand så finns en överhängande risk för pulp inflammation där tandens pulparum blir hyperkänslig och sedan nekrotiseras, där behandlingsalternativet blir då rotbehandling.
  • Avtrycks material kan hamna i luftstrupen och orsaka luftobstruktion om den tas ut för tidigt.
  • En del av vätskorna som används under behandlingen har en blekande effekt på kläderna, därför bör du inte bära exklusiva kläder under behandlingen.
  • Det finns alltid risk för skador på tunga, tandkött, annan slemhinna, läppar samt angränsande tänder eller protetiska konstruktioner.
  • Det är ovanligt med allergisk reaktion mot någon av materialen som används, symtomen visar sig som utslag på insida kinden, läppar eller tunga som är i kontakt med materialet. Även utslag på huden kan förekomma. Besvären är oftast övergående på några dagar till veckor.
  • Som vid all annan tandvårdsbehandling så finns det risk för inhalation av främmande föremål.
  • Det föreligger även en risk för att lim samt annat material som syra hamnar i ögat vid applicering eller blästring av materialet.
  • Det föreligger risk för att syror och vätskor läker ut i munnen och hamnar på slemhinna, insida kinden, läppar eller tunga, vilket leder oftast till övergående skador, men ibland till permanenta skador.