Hem » Tandvård » Tandkrona & Tandfasad » Under Tandkrona & Tandfasad

Om Tandkrona & Tandfasad hos Tandläkare

Information om Hollywood Smile och Tand krona och fasad

Om Tandkrona & Tandfasad A-Ö

Varmt välkommen till vår Tandvårdssida för under tandkrona, tandfasad och hollywood smile– den trygga platsen för dig som vill ha heltäckande information om själva behandlingen med tand krona, fasad och hollywood smile! På denna sida hittar du en sammanfattning av hur behandlingen går till tandkrona, tandfasad och hollywood smile samt behandlingen innebär. 

Information om behandling

Behandlingen med tandkrona är en operativ behandling som benämns som invasiv och såldes irreversibel. Vilket innebär att egen tandsubstans egen substans måste avlägsnas och ersättas med en tandkrona en konstruktion med flera ihopsittande kronor som ser ut som ett tandliknade hattkonstruktioner som träs över tänderna intill området där tanden saknas.

Konstruktionen är alltså en ersättning av förlorade tänder och kan alltså inte tas ut ur munnen efter att den har cementerats fast.

Behandlingen  

Behandlingen av en tandkrona börjar med en Behandlingen börjar alltid med en undersökning där kartläggning av patientens risk för karies och tandköttsinflammation görs, det eftersom det avråds att förse tänder med bro på patienten med dessa sjukdomar dels på grund av haveririsken men även på grund av de garantiåtagande som lämnas ut. Vid förekomst av dessa sjukdomar så ska dessa behandlas och risken för dessa sjukdomar ha eliminerats. Även andra faktorer eller sjukdomar som kan vara av vikt eller påverka behandlingen, resultatet eller prognosen bör tas i beaktan.

Efter en överenskommelse om behandling med en tandkrona görs en görs en bedömning av kvarvarande tänder, betthöjden, käkbenet, samt mjukvävnadenstillstånd. I bedömningen så görs en

kartläggning av de biologiska och tekniska förutsättningar som finns, samt möjligheter och begräsningar i bettet. Efter kartläggningen studeras och planeras behandlingen utifrån dina önskemål för att förutse resultatet av behandlingen. Sedan ges noggrann information om den förväntade resultaten som sedan sätt i relation till dina egna önskemål och diskuteras, för att åstadkomma den önskade förändringen som önskats.

Behandlingen därefter kan se oftast olika ut beroende på den kliniska situationen, materialvalet samt omfattningen av behandling där antalet involverade tänder, estetisk, och funktion blir avgörande. Oftast sker en avbildning av käken med silikonmaterial för framställning av en provisorisk bro som ersätter tänderna efter att dessa slipats ner till små korniska cylindrar. Dock inte alltid ibland räcket men prefabricerade metallhättor eller plasttänder endast på tänder som har slipats. Vid större ersättning kan avtrycket även avse att framställa den tänkta bron i vax för patienten att se hur slutresultaten kommer att se ut.

När avbildningen är gjord så görs en aggressiv slipning av tänder om den inte tidigare är gjord och behöver justeras, det för att ge utrymme till den tänkta konstruktionen det vill säga tandformen som är tandkrona. Denna slipning görs under samtidig riklig vattenkylning för att inte bränna tanden, något som resulterar till död an tanden vilket enligt studier sker i 90% av samtliga tänder som slipas. Oftast är det när slipning när nervrummet sker som risken är som högst, slipning när nervrummet behövs oftast när tanden har tidigare borrats för lagning eller krona. Därav måste tänder testas med el och kyla innan och under behandlingen för de fall där tanden har bedömts dött bör berörd tand rotfyllas innan den förses med tandkrona.

I samband med borrningen behövs oftast bedövning eftersom det sker borrning av tanden som dessutom kan ske under tandköttet ibland, vilket skapar blödningar som bedövningen maskerar. Till skillnad från en singel krona så bropreparationen en mer teknisk förfarande där samtliga tänder prepareras i relation till varandra och kan därför se oproportionerliga ibland. 

Efter preparationen av tänderna förs en tråd runt tanden pelaren mellan tandköttet vilket blottar tanden under tandköttet genom att dra tillbaks slemhinnan, för att enkelt avbilda tänderna och käken med silikonmaterial för framställningen av bron, där under tiden patienten får bära den tillfälliga ersättning som tidigare bestämts. Det görs även en färg och form val som oftast anpassas till egna tandfärgen. Endast när det kommer till fulla rekonstruktioner brukar det finnas utrymme att välja färg om inte de egna tänderna har blekts tidigare.

Avbildningen på tanden som är ett sätt som möjliggör att överföra tanden och munnen till ett laboratorium där en tandtekniker tillverkar en krona som individuellt anpassad efter din tand pelare, bett samt tandfärg eller efter dina önskningar om möjligt.

Även här skiljer sig kommande behandlingsmoment åt beroende på materialvalet samt omfattningen av behandling där antalet involverade tänder, estetisk, och funktion blir avgörande. Ju mer krav och längre span ju flera besök och moment.

Vid simpla broar lämnas bron oftast bron ut direkt i besöket efter. Vid bett höjning behövs oftast en bestämning av nya bett höjden samt utvärdering av denna. Bestämningen göras med hjälp av en vax bitschablon som justeras i munnen som sedan resulterar till tillfälliga plasttänder som patienten får bära upp till sex månader i vissa fall för att säkerställa att den nya betthöjden inte skapar smärtor och obehag i käkmusklerna och lederna. Dessa plasttänder kan även framställas vid högt estetiska behandlingar vilket förenklar för patienten att förutse färg och form på tänderna i den färdiga behandlingen.

När det kommer till det färdiga arbetet vill man oftast prova kärnan i bron, metallen alternativ tuffa porslinet som har gjutits eller frästs för att säkerställa att det omfattande yt porslinsarbetet inte görs på en dåligt utförs kärna. Oavsett omfattning på broarbetet eller material så lämnas bron ut tillfälligt under en kort period för att säkerställa att patienten är nöjd med behandlingen och tänderna som den får sedan permanent cementerade och kan då omöjligt avlägsnas utan att förstöra den dyra bron. När tandkrona

 lämnas ut permanent så kan den cementeras alternativ limmas på tand pelaren beroende på materialvalet på kronan.

I samband med utlämningen behövs oftast en mindre justering genom slipning och finjusteringar för att anpassa konstruktionen till bettet och övriga tänder. Behandlingen avslutats med puts och polering för att konstruktionen ska kännas jämn och fin.

Inom närmaste veckorna efter utlämning görs ett kontrollbesök där eventuella justeringar kan behövas när käkmuskler och leder har anpassat sig till nya läget. Under hela processen får patienten medverka i behandlingen och valet av den estetiska och funktionella utformningen.

Material

Vid framställningen av tandkrona kan man använda olika material en del har använts under flera decennier medans andra är relativt nya. Materialen skiljer sig mycket i term om hållbarhet samt estetik.

tandkrona består av konstgjorda tänder och ytterst sällan även konstgjort tandkött i oftast porslinmaterial som sitter på en metall eller porslin kärna om inte att hela konstruktionen är gjord i en och samma material vilket oftast idag är porslin, men kan även var metall eller plast.

Dessa materialval skiljer sig i term om fysiska och estetiska egenskaper, det mest hållbara är oftast inte det mest estetiska.

När det kommer till metaller så är dessa oftast legeringar, det vill säga blandningar av olika metallämnen för att uppnå det mest passande för konstruktionen. Tidigare inom tandvård gjordes broar av guld som kunde vara låg ädel eller högädel beroende på mängden guld. Idag på grund av priset används oftast koboltkrom blandningar om inte titan som är biokompatibla det vill säga oftast inte reagerar med kroppensvävnad och skapar allergiska reaktioner precis som guld där allergirisken är låg. Till skillnad från koboltkrom där allergiska reaktioner förekommer i 8% för vardera metall. Skillnaden mellan dessa är att när det kommer till porslinbindningen så uppvisar titan en högre frakturrisk av porslinet. Därför rekommenderas det mest beprövade som är guld men oftast används koboltkrom blandning med porslin som yta. Det framför allt för broar som avser längre span av tänder som behövs ersättas. Idag finns även ytterligare ett val av material som är gjord av tufft Zirkonium porslin som är det mest exklusiva annat än guld men erbjud till samma pris hos som koboltkrom och titan. Zirkonium broar betraktas mer estetiska på grund av den vita färgen och lika biokompatibla som titan och reagerar såldes inte med kroppen alls.       

Oavsett val av kärnmaterialet när det kommer till guld, koboltkrom eller oxidkeram det vill säga det materialet som är stödjer yttre porslinet, så från kommer man inte frakturrisken på 15% av yttre porslinet som är dessutom högre vid val av titan. Numera väljer man oxidkeram som är kritvit utan yttre porslin där man istället färga tandfärgen på konstruktionen för att få den att efterlikna tanden. Denna metod använd med fördel när tänder längre bak i munnen ska ersättas eller när samtliga tänder ska ersättas.

Det mest exklusiva dock i term av estetik är glaskeramer som är spröda och fakturerar lätt, därför limmas dessa på tanden istället för att cementeras vilket ökar dess styrka. Broar gjorda på glaskeramer fungerar endast när enstaka tand saknas i frontregionen där krafterna är som lägst, vid användning av dessa längre bak i munnen är frakturrisken mycket högre oavsett om dessa limmas. 

Instruktioner vid behandling

  • Underbehandlingen kommer avtryck för avbildning av käkarna att göras. Detta görs genom insättning av en sked med geggig massa i munnen som får ligga mot käkarna i cirka fem minuter. Processen kan ge upphov till kräkreflexer samt andningssvårigheter. För att avbildningen ska göras korrekt uppmanas därför att du är still i munnen och tar det lugnt utan att få panik samt andas från näsan.
  • En del av vätskorna som används under behandlingen har en blekande effekt på kläderna, därför bör du inte bära exklusiva kläder under behandlingen.
  • Limmets förmåga uteblir vid salivkontaminering under behandling, därav uppmanas att munnen håls öppen genom hela behandlingen samt att du ligger still.
  • Roterande borr och vassa instrument som används underbehandlingen kan skada tunga, tandkött, annan slemhinna, läppar samt angränsande tänder eller protetiska konstruktioner. Därav uppmanas att munnen håls öppen genom hela behandlingen samt att du ligger still.
  • Borrnings förfarande görs under samtidig spolning med vatten som är vanligt kranvatten. Därav uppmanas du att ta det lugnt och inte få panik vid andningssvårigheter, du kan andas från näsan alternativ att du sväljer vattnet om du känner att du kvävs.

 

Utlämning

När tandkrona är klar får patienten bära bron temporärt under en till två veckor eller tills denna är helt övertygad om att den är nöjd med färg, form, funktion och komfort och på så sätt bedömt och utvärderat resultatet. Detta för att undvika att cementera fast en konstruktion som patienten inte är nöjd med, vilket resulterar i tvister samt dyrbara kostnader för kliniken. När patienten är fullt övertygad om att den är nöjd cementeras bron fast permanent på tänder och därefter kan inte tandkrona avlägsnas utan att denna förstörs.

 

Hygien Instruktioner under behandlingen och vid temporärutlämnande

Instruktioner om hygienåtgärder samt tillvägagångssätt för att upprätthålla optimal hygien.

  • Noggrann borstning två gånger dagligen morgon och kväll med fluortandkräm.
  • Rekommenderar ej el tandborste i väntetiden på permanent tandkrona då denna kan skaka loss cementlåset. Rekommenderar manuell tandborste i region med provisorium eller tandkrona som är utlämnad temporärt.
  • Rekommenderar mellanrumsborste för approximal tandrengöring som avser provisorium eller tandkrona som är utlämnad temporärt och ej tandtråd då denna kan dra av ersättningen.

Information om efterbehandling

Behandlingen med tandkrona bör kontrolleras regelbundet för kontroll av funktionen och stöd tänder som bron sitter på. Stöd tänderna är i och med preparation utsatta för ökad risk att angripas av tandröta och tandköttsinflammation, och det är därför viktigt med regelbundna tandläkarbesök. Försummelse att infinna sig på regelbundna kontroller medföra att ett nytt och mer omfattande tand broarbete måste oftast utföras.

I samband med utlämningen så görs en kontroll och anpassning av tandkrona till övriga bettet. Det sker även en röntgenkontroll som används för dokumentation av utlämnandet men även för att säkerställa kvaliteten på behandlingen. Även kliniska fotograferingar kan bli aktuella för dokumentationen. Bara veckor senare bör en kontroll utan röntgen utföras på tandkrona och behandlingen och därmed är behandlingen avslutad. Men för att kliniken ska upprätthålla garantiåtaganden samt att tandkrona är en dyrbar behandling så måste tandkrona kontrollereras årligen i samband med den rutinmässiga undersökningen.