Hem » Tandvård » Tandutdragning » Efter Tandutdragning

Efter Tandutdragning hos Tandläkare

Information för dig som har dragit ut tand enkelt eller med operation

Efter Tandutdragning A-Ö

Varmt välkommen till vår Tandvårdssida för efter tandutdragning – den trygga platsen för dig som vill ha heltäckande information efter att du har dragit ut en tand eller utfört en visdomstandoperation! På denna sida hittar du en sammanfattning av de instruktioner och anvisningar som finns för efter tandutdragning. Längre ner på sidan finner du en fördjupning av den sammanfattade informationen gällande efter proceduren med tandutdragning och visdomstandoperationer.

Information om efterbehandling

Efter en tandutdragning bildas en ihålighet som fylls med blod som hårdnar och skiljer ihåligheten från munnens miljö. Inom de närmaste dagarna så uppstår en inflammation i området och inom två veckor så har ihåligheten stängts genom att slemhinnan har täkt ihåligheten. Under näst kommande tre månader har ihåligheten fyllts med ben som fortsätter att ombildas under närmaste året tills det att området har tagit dess nya ben form.

 

Patientanvisningar efter tandutdragning

En tand avlägsnade innebär att egen tanden avlägsnas i helhet, och man måste därför förstå att det i början kan kännas annorlunda utan tanden. Med i de allra flesta fallen börjar man trivas bra utan den och den börjar kännas fullt naturligt.

 

I kliniken

Det vanligaste är att man vill spotta och skölja munnen direkt efter tandutdragningen. Detta ska absolut inte ske de första 24 timmarna efter tandutdragningen.

 

Bedövning

Efter behandlingen kan du känna dig bedövad i munnen några timmar om du har fått bedövning i samband med lagningen. Du ska helst inte äta, tugga eller dricka varma dryck fram tills att bedövningen avtar. Det för att undvika att bita dig själv eller bränna dig på kinden eller tungan.

 

Besvär, ömhet och smärtor 

Postoperativa besvär i form av smärtor kan uppstå efterbehandlingen, i första hand bör du avvakta då de brukar försvinna inom närmaste veckan. Om besvären blir intensiva så skall du höra av dig till kliniken.

Tandköttet kommer att inflammeras på grund av arbete i närheten av tandköttet. Inflammationen en är övergående inflammation där läkning sker naturligt.

Spänningar och stelheter kan också uppkomma i käk och käkledområdet till följd av arbetet och gapningen under tandutdragning processen.

Vid spänningar och stelheter har värmepåse mot käk och käkledområdet uppmjuka dessa.

Efter färdig behandling bör du inte ha smärtsamheter. Postoperativa besvär i form av smärtor och ömheter på grund av tandutdragning kan dock uppstå efter behandlingen. I första hand bör du avvakta då de brukar försvinna efter några veckor. Om besvären blir långvarig så skall du höra av dig till kliniken.

Det finns risk för att kindbitning samt anpassning problem gällande uttal, bitförmåga och muskelfunktion i samband med tandutdragning.

Om bettet känns ojämn, om besvären är kvarvarande eller om du har andra frågor eller bekymmer, Vänligen kontakta kliniken.

[OBS] Du bör höra av dig till kliniken om postoperativa besvär förvärras eller blir långvariga samt där smärtstillande medicin inte hjälper.

Medicinering

Vanliga smärtstillande värktabletter hjälper mot postoperativa besvär, och kan användas vid behov. Vi rekommenderar vanliga paracetamol tabletter vid smärta som finns i Alvedon och Panodil 1 gram max 4 gånger om dagen, högsta dygnsdos 4 gram. Alternativ Ibuprofen vid inflammation och smärta som finns i Ibumetin 400mg max 3 gånger om dagen.

Vid svårare smärtor kan en kombination av paracetamol och Ibuprofen mediciner göras.

Om starkare smärtstillande har föreskrivet bör dessa tas med försiktighet och begränsas till den svåra smärta som upplevs i en svårighetsgrad mellan 7 till 10 i en skala av 1 till 10. Det eftersom dessa är starkt beroendeframkallande.

Ta den starka smärtstillande medicinen till i samband med måltider, det motverkar yrseln som dessa mediciner för med sig.

När du har behandlats med sederande medicin bör du inte köra bil inom de närmaste 24 timmarna.

Vid förskrivet antibiotika bör dessa tas så som instruerat och angivet på medicinförpackningen. Dosen förskriven ska tas i helhet och avslutas i helhet även om symptomen har avtagit och du känner dig frisk.

Alkohol ska undvikas under medicineringsperioden eftersom den kan interagera med medicinen eller påverka dess eliminering och dosering i kroppen.

Överbliven medicin lämnas in till apoteket och bör inte kastas ned i sopnedkastet eller spolas ner i avloppet.

[OBS] Mediciner kan ge Biverkningar och interaktions med andra mediciner. Därav bör du läsa bi packsedeln noggrant innan du påbörjar medicineringen. Till exempel ska inte Ibuprofen användas av patienten som har astma, rinit eller urticaria. Andra kontraindikationer är magsår, levercirrhos, svår hjärtsvikt eller svår njursjukdom.

[OBS] Starka smärtstillande mediciner påverkar ditt omdöme och reflexer och bör användas med försiktighet.

Svullnad

Svullnad i regionen eller i anslutning till region där tandutdragning har utförts är inte ovanligt och kan uppträda, det speciellt de första dagarna efter utdragningen samt hos äldre patienten och patienter som behandlas med blod förtunnade eller patienter som generellt har lätt för att blöda eller få blåmärken. Detta är till följd av den traumatiska skadan som själva utdragnings proceduren för med sig.

Svullnadens brukar oftast nå sin topp vid tredje dagen, varefter börjar den avta successivt.

Vid svullnad kan ispåsar användas med fördel för att minska svullnaden. Dessa kan appliceras under 20 minuter med avlägsnande under 10 minuter under de första 48 timmarna. Du skall inte frysa huden och bör pausa om detta sker.

Att ha huvudet upplyft på en extra kudde under de första tre dagarna hjälper också att minska svullnaden. Dock finns risken för nackspärr.

[OBS] Du bör höra av dig till kliniken om svullnaden förvärras eller blir långvariga men också om den inte börjar avta efter 72 timmar.

 

Blåmärken

Blåmärken i regionen eller i anslutning till region där tandutdragning har utförts är inte ovanligt och kan uppträda, det speciellt de första dagarna efter utdragningen samt hos äldre patienten och patienter som behandlas med blod förtunnade eller patienter som generellt har lätt för att blöda eller få blåmärken. Detta är till följd av den traumatiska skadan som själva utdragnings proceduren för med sig.

[OBS] Du bör höra av dig till kliniken om blåmärken förvärras eller blir långvariga.

Feber

Feber efter tandutdragning är tecken på en infektion och bör absolut inte uppträda. När feber upptäckts efter en tandutdragning kan det vara indicerat med antibiotika som behandling. Dock sker detta ytterst sällan, och det råd allra högsta restriktionskraven vid antibiotikaförskrivningen där av kan antibiotika endas förskrivas efter en undersökning där ställningstagande till flera infektionstecken görs.

[OBS] Vid feber eller allmänpåverkan så som yrsel, huvudvärk, kräkningar, ökar irritation eller förstoppningar vänligen kontakta kliniken snarast eller kontakta sjukvårdsupplysningen.

Blödning

Sterila bummels rundtorken bör placeras direkt över utdragningsihåligheten och hållas med fast tryck. Detta förhindrar sväljning av blod vilket kan bidra till yrsel.

Du ska bita på den medföljande sterila bummels rundtorken när du lämnar kliniken under 30 minuter, varefter den kan avlägsnas. Vid fall att det fortfarande sipprar mer blod från utdragningsihåligheten ska du bita på ytterligare en steril bummels rundtork tills blödningen har upphört eller sipprar lite från den nu mörkröda ihåligheten.

Under på bitning ska du inte ligga ner utan sitta upp vilket underlättar stoppandet av blödningen.

Om du saknar sterila bummels rundtorken finns dessa att köpa i apotek. I det akuta stadiet kan även vanligt papper eller en fuktad tepåse fungera.

Vi behandling med Waran och NOAK bör komprimering ske genom på bitning på bummels rundtorken indränkt i tranexamsyralösning under minst 60 minuter efter besöket.

Blödning uppkommer oftast i mindre mängder, att vara uppmärksam på att en droppe blod färgar ett helt glas vatten rött, vilket är detsamma gällande saliven. Därav uppmanas du att ta det lugnt utan att få panik när blod kommer ut med saliven.

När sterila bummels rundtorken inte har blod på eller väldigt lite blod så behövs dessa inte längre.

Mängden blod som kommer variera från person till person och det mest blödningen börs avta inom 3 till 4 timmar och avta helt inom 24 timmar.

Värt att tänka på att det kan blöda undersömnen vilket med saliven kan färga dina kuddar och bidra till fläckar som är svåra att avlägsna. Därav rekommenderas att du lägger en handduk inuti kuddfodralet alternativ på kudden.

[OBS] Vid svårare blödningsbesvär, där blod tydligt i konsistensen och färgen är blod, samt synligt kommer från regionen där utdragningen har gjort. Vänligen kontakta kliniken, om besvären bedöms som akuta så bör du kontakta sjukvårdsupplysningen eller ringa 112.

Stygn

Stygn tas vanligen efter ca 2v i samband med kontrollen när detta har bestämts. Dock får stygnen oftast sitta kvar eftersom dessa försvinner normalt av sig själva inom loppet av ett par veckor beroende på materialvalet som har gjorts i samband med sutureringen.

Du ska undvika att leka med eller dra i tråden efter suturering.

[OBS] Du bör höra av dig till kliniken genast om du fått stygn och såret har öppnat sig.

 

Nysning och snytning

Du skall absolut inte nysa eller blåsa ut genom näsan om du har fått en tand i överkäken utdragen under en hel vecka efter tandutdragning. Vid behov av nysning skall du tänka på att ha munnen öppen och så att inget tryck bildas i näshålan.

Kroppsansträngning

Kroppsansträngning, träning och tungalyft bör undvikas under operationsdagen och de närmaste 24 timmarna helt som delvis närmaste veckan. Det för att minska risken för efterblödning, svullnad och smärta som ökar i samband med ökad muskelaktivitet och ökat blodtryck.

Efter följt matinstruktioner bör du vara försiktig med fysiskaktivitet, det då det då kalori och vätska intaget har reducerat och därför kan man känna sig yr trött eller svag

Munhygien

Du skall undvika att skölja munnen de första 24 timmarna direkt efter tandutdragning.

Från och med att 24 timmar har passerat efter tandutdragning så ska munnen sköljas med ljummet salt vatten efter varje måltid. Blanda ½ tesked salt i varmt glassvatten för sköljning av matrester och partiklar som har pressats i ihåligheten.

Munhygienen ska kunna upprättas normalt för övriga tänder annat än utdragnings regionen så som angivet under allmänna munhygieninstruktionen. Samtliga tänder borstas normalt så som det görs dagligen med tandborste och fluortandkräm.

Vid förekomst av smärt i anslutning till regionen där tandutdragning har utfört kan borstningen göras försiktigt eller om smärtan är outhärdligt undvikas den närmaste dagarna eller veckan tills svåra smärtan i samband med borstningen har upphört. Det är dock viktigt att det görs eftersom bakterier och matrester i anslutning till utdragningsregionen kan bidra med infektion och förlänga läkningsprocessen.

Man kan med fördel använda antibakteriella munhygienstillägget Corsodyl munsköj 2 gången dagligen morgon och kväll under 1 vecka för att säkerställa läkning och dessutom minska den lukt som uppstår i samband med tandutdragningen.

Om du har fått en spruta för rengöring av utdragning ihåligheten ska den börja användas en vecka efter utdragningen. Den ska fyllas med varmsalt vatten och sprutas i ihåligheten för rengöring 3 till 4 gånger om dagen under två veckor eller tills full läkning om det skett tidigare.

[OBS] Du ska absolut inte borta i eller peta i regionen där tanden tidigare suttit inte ens med tungan. Det blod som finns i håligheten i likhet med en sårskorpa viktig för läkningen. Det oavsett om matrester tar sig in eller inte det efter som tillståndet alvioitits kan uppstå med symptomen som kallas ”Dry socket” det vill säga torr ihålighet som varar i minst två veckor. Under denna tid bildas ingen sårskorpa och smärta blir outhärdligt, där inte ens förskrivning av starka smärtstillande ger den avsedda effekten helt.

Rökning

Rökning ökar risken för efterbesvär och bör absolut undvikas under utdragningsdagen, och helts i en vecka efter, det eftersom rökning interfererar med läkningsprocessen och bildningen av sårskorpan. I 13 % av fallen uppstår tillståndet Alviolitis där rökning sker uppstår symptomen som kallas ”Dry socket” det vill säga torr ihålighet som varar i minst två veckor. Under denna tid bildas ingen sårskorpa och smärta blir outhärdligt, där inte ens förskrivning av starka smärtstillande ger den avsedda effekten helt.

 

Mat & Dryck

Inget intag av mat och dryck bör ske under de första timmarna efter utdragningen.

Lite ömhet i samband med tuggning och gapning är vanligt efter en tandutdragning.

Du ska undvika att dricka drick som är kolsyrad och absolut inte dricka med sugrör den närmaste veckan efter tandutdragning.

Hårdtuggad eller seg kost samt kost som ris, frön, nötter popcorn bör undvikas under den första veckan efter utdragningen eftersom det bidrar till smärtor och blir svårare att bli av med från ihåligheten.

Varm kost och dryck bör undvikas under den första veckan efter utdragningen, eftersom det löser upp sårskorpan.

Vid val av föda under första veckan efter tandutdragning bör välj ljummet mjuk lättuggad föda såsom pure´, ägg, potatismos, äppelmos, keso, soppa, pudding, yoghurt, glass, fisk, pasta och tag endast småbitar åt gången.

Drick rikligt med vatten, det återställer vätskebalansen.

Tuggning kan med fördel göras så på kontrasidan till tandutdragningen.

Alkohol ska undvikas under närmaste vecka efter tandutdragning eftersom att den har en blodförtunnade effekt.

Tandprotes

Om du har tandprotes ska denna undvikas de första 10 dagarna efter operation, därefter den inte användas innan justering. Detta förutsatt att det är en protes som är premanet och inte är avsedd för just ändamålet att lösa den nya tandlösheten i väntan på annan permanent lösning.

Tuggningen

Samarbetet mellan muskler, tung och tänder i munnen vid tuggning av föda sker omedvetet som en inlärd förmåga. Arbetet är precisa rörelser med hög precision i riktning och styrka av tuggning och fördelning av föda. När ni har fått en tand utdragen måste samarbetet mellan muskler, tung och protes tränas på nytt för det nya läget. Efter ett par månader kommer det troligtvis kännas mycket mer naturligt att äta.

Talet

Vid tandutdragning av fronttänderna, kan det vara svårt att uttala vissa bokstäver särskilt s och l. öva uttalet genom att läsa högt. Med tålamod kommer talet att lösa sig så småningom.

Utseendet

Vid förlust av tänder ändras ansiktsuttrycket, läpparna sjunker in och underkäken drages upp mot överkäken.