Hem » Tandvård » Tandutdragning » Under Tandutdragning

Under Tandutdragning hos Tandläkare

Information för dig som drar ut tand eller visdomstand enkelt eller med operation

Under Tandutdragning A-Ö

Varmt välkommen till vår Tandvårdssida för efter tandutdragning – den trygga platsen för dig som vill ha heltäckande information efter att du har dragit ut en tand eller utfört en visdomstandoperation! På denna sida hittar du en sammanfattning av de instruktioner och anvisningar som finns för efter tandutdragning. Längre ner på sidan finner du en fördjupning av den sammanfattade informationen gällande efter proceduren med tandutdragning och visdomstandoperationer.

Information om behandling

Tandutdragning behandlingen är en operativ behandling som benämns som invasiv och såldes irreversibel. Vilket innebär att egen tanden avlägsnas i helhet.

 

Behandlingen 

Tandutdragnings behandlingen börjar alltid med en undersökning där kartläggning tandens tillstånd, status och prognos görs. Även andra faktorer eller sjukdomar som kan vara av vikt eller påverka behandlingen, resultatet eller prognosen bör tas i beaktan. Bland dessa ingår mediciner som påverkar blödningen som trombyl och Waran men INR värde som överstiger 3.0.

Efter en överenskommelse om tandutdragning görs bedömning av utdragningskomplexiteten, där kvarvarande tandsubstans, tandposition, antal rötter och rot strukturen blir avgörande för om utdragningen ska utföras som enkel eller komplicerad utdragning om inte operativ tandutdragning. Ibland påbörjas en enkel utdragningsbehandling som misslyckas till följd av att tandkronan fakturerar eller annan orsak, vilket leder till att förfarandet övergår till komplicerad eller operativ tandutdragning. Detta resulterar självklart till kostnader som patienten får stå för.

I samband med tandutdragningen behövs bedövning för att behandlingen ska ske smärtfri men även för att maskera blödningar genom adrenalininverkan som finns i bedövningsmedlet.

 

Enkel tandutdragning

Under den enkla tandutdragningen strävar man efter att ta ut tanden i helhet. Detta med hjälp av en tång och eller en skruvmejsel liknade instrument, där tången används under en pendelrörelse fram och tillbaks medans mejsel roteras med eller mot urs. Den enkla tandutdragningen utförs framför allt på en rotiga till flerrotiga tänder som är intakta eller har tillräckligt tandsubstans för tången att greppa om alternativ att stödja mejsel mot.

Komplicerade tandutdragning

Under den komplicerade tandutdragningen strävar man efter att dela tanden och ta ut tanden i rot delar. Detta görs med en specialanpassad borr som är otroligt vass vilket delar tandensrötter. Sedan sker utdragningen med hjälp av en tång och eller en skruvmejsel liknade instrument, där tången används under en pendelrörelse fram och tillbaks medans mejsel roteras med eller mot urs. Den komplicerade tandutdragningen utförs framför allt på flerrotiga tänder som är intakta men har röter som är divergerande det vill säga kramar om käkbenet eller har bristfällig tandsubstans för tången att greppa om alternativ att stödja mejsel mot.

Operativa tandutdragning

Under den operativa tandutdragningen strävar man efter att dela tanden och ta ut tanden flera delar alternativ roten i helhet. Detta görs efter en operativ förfarande där man under har frilagt tanden genom att man borrat bort benet för att få tillgång till tanden. Sedan sker utdragningen med hjälp av en tång och eller en skruvmejsel liknade instrument, där tången används under en pendelrörelse fram och tillbaks medans mejsel roteras med eller mot urs. Den operativa tandutdragningen utförs framför allt på tänder som har fakturerat eller skadat och är såldes under benhöjden att det blir omöjligt att greppa om dessa med varken tång eller mejsel. Den utförs även på tänder som är underbenet eller har ett ben täcke som hindrar dessa från att komma ut, något som är vanligt för visdomständer i underkäken. Vid fall att en utdragning misslyckas vilket leder till en operativ tandutdragning så sker detta under ett separat besök.

 

Instruktioner vid behandling

  • I samband med bedövningen är det viktigt att du är still i munnen och kroppen samt tar det lugnt utan att få panik samt andas från näsan.
  • Underbehandlingen kan det komma att det låter knack ljud, det kan även flyga bitar av tanden ut ur munnen. Processen kan upplevas obehaglig. För att utdragningen ska göras korrekt uppmanas därför att du är still i munnen och tar det lugnt utan att få panik samt andas från näsan.
  • Roterande borr och vassa instrument som används underbehandlingen kan skada tunga, tandkött, annan slemhinna, läppar samt angränsande tänder eller protetiska konstruktioner. Därav uppmanas att munnen håls öppen genom hela behandlingen samt att du ligger still.
  • Borrnings förfarande görs under samtidig spolning med vatten som är vanligt kranvatten. Därav uppmanas du att ta det lugnt och inte få panik vid andningssvårigheter, du kan andas från näsan alternativ att du sväljer vattnet om du känner att du kvävs.